Transzperszonalis szó jelentése

Holotrop légzés után egy résztvevő rajza:

Transzperszonalis szó jelentése:

A transzperszonális latin eredetű szó, jelentése: túl a személyesen.

A holotróp (holotropic) elnevezés szó szerint azt jelenti, hogy „a teljesség felé tartó” (görögül „holos” = teljes és „trepein” = valami felé haladni).

A kifejezést Jung használta először, annak megjelölésére, hogy mindennapi életünkben szerzett tapasztalásainkon túl másfajta megéléseink is lehetnek. Ide tartoznak kiemelkedő szellemi, spirituális élményeink, meditációs tapasztalataink, a különleges csúcsélmények, az élet sokszor fájdalmas, szenvedésteli, máskor eksztázissá fokozódó pillanatai. Emberi minőségünk lehetőséget nyújt arra, hogy ezeknek a különleges tapasztalatoknak jelentést és értelmet adjunk, ami beragyogja hétköznapi életünket és személyiségünk fejlődésével az emberi közösség szolgálatára lehessünk.

vissza>>>

További információ és bejelentkezés transzlégzésre:

Götz Gábor Tel.:+36 20 386 79 20

üzenet küldés, itt: transzperszonalislegzes@gmail.com

Facebook link: